Kosten

Hieronder is een kostenvoorbeeld opgenomen voor één van de producten van Project Optimalisatie.

Quick scan

Project Optimalisatie heeft een quick scan methode om snel en goed de volwassenheid van projectmatig werken in kaart te brengen. Deze methode behelst een intake met de opdrachtgever en uitvoering van gesprekken met de belangrijkste stakeholders in de organisatie. Hiernaast wordt de huidige kwaliteit van de projectdocumentatie gereviewed.

De uitkomsten van de quick scan worden opgeleverd aan de opdrachtgever d.m.v. een schriftelijke rapportage. De rapportage bevat tevens een overzicht met aanbevelingen tot verbetering.

In overleg kan de inhoud uiteraard ook aan de stakeholders worden gepresenteerd in een gezamenlijke sessie.

Kosten hiervoor bedragen o.b.v. een 2 daagse inzet € 995 exclusief BTW.

Tarifering

De reguliere uurtarieven varieren afhankelijk van de projectzwaarte van € 75 tot € 115 exclusief BTW.

Kosten
Logo Facebook Logo LinkedIn